Blog

Pary walutowe Forex – informacje, kursy, wykresy

Pary walutowe Forex – informacje, kursy, wykresy Rynek walutowy jest rynkiem OTC (over the counter), co znaczy, że jest zdecentralizowany. By na nim handlować wystarczy mieć gotówkę, rachunek walutowy, komputer i łącze internetowe. Powszechnie używane łacińskie wyrażenie „pro rata” pochodzi od wyrażenia „pro rata parte”, oznaczającego „proporcjonalnie”. Pierwsza liczbanotowania walut Forex nazywana jest ceną kupna […]